Klubet

Klubet e regjistruara dhe aktive të Federatës

 

 

Klubi Çiklistik  “Trepca”  Mitrovicë

Klubi Çiklistik  “Gjakova 137” Gjakovë

Klubi Çiklistik  “Prizreni”  Prizren

Klubi Çiklistik  “Kastrioti” Ferizaj

Klubi Çiklistik  “Prishtina ” Prishtinë

Klubi Çiklistik  “AS Prishtina” Prishtinë

Klubi Çiklistik  “Lepenac”  Shtërpce

Klubi Çiklistik  “Peja”  Pejë

Klubi Çiklistik  “Dardana” Kamenic

Klubi Çiklistik  “Vjosa” Shtime

Klubi Çiklistik  “Sharri” Kaqanik

Klubi Ciklistik “Hajvalia”   Prishtinë