Gara çiklistike “Kupa e qytetit të Prizrenit”

8:39 pm

Sipas kalendarit të FÇK-ës klubi i Çiklizmit Prizreni në bashkpunim me FÇK u mbajtë gara e tretë sipas e planifikuar me kalendar. Për dallim me dy garat e mbajtura më herët shtegu i garës ishte më i gjatë ku ka dominuar shtegu i rrafshët. Për këtë arsye u arritë një mesatare e kënaqëshme prej 40km/h. Gara fillojë nga sheshi Shadërvan në Prizren në drejtim të Xërxë – Ratkoc-Cërmjan – Gjakovë-…

Read More >>