Klubet

Klubet e regjistruara dhe aktive të Federatës

 

 

Klubi Çiklistik ,,Trepca’’  Mitrovicë

Klubi Çiklistik ,,Gjakova 137’’ Gjakovë

Klubi Çiklistik ,,Prizreni’’  Prizren

Klubi Çiklistik ,,Kastrioti’’ Ferizaj

Klubi Çiklistik ,,Prishtina’’ Prishtinë

Klubi Çiklistik ,,AS Prishtina’’ Prishtinë

Klubi Çiklistik ,,Lepenac’’  Shtërpce

Klubi Çiklistik “Peja”  Pejë