Federata e Çiklizmit e Kosovës pranohet në Federatën Ndërkombëtare të Çiklizmit

Vazhdon pranimi i fedratave sportitve të Kosovës në federatat ndërkobmëtare. Ashtu edhe siç pritej në Kongresin e Federatës Ndërkobmëtare të Çiklizmit që është mbajtur në Richmond të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Federata e Çiklizmit të Kosovës është  pranua me të drejta të plota pa asnjë votë kundër në Federatën e Çiklizmit Ndërkombëtar.
Kjo është një ditë historike për ne dhe çiklizmin e Kosovës. Vite me radhë kemi punua me përkushtim të madh dhe kjo është shpërblye.I falenderojmë te gjithë ata që në forma të ë ndryshme kanë kontribuar në pranmin e federatës sonë në atë ndërkombëtare. Pos punës dhe angazhimit të anëtarëve të Bordit drejtues të FÇK-së, në këtë drejtim kontribut të veçantë kanë dhënë përfaqësuesit e MKRS, Komiteti Olimpik i Kosovës, por edhe mediet janë ato deri në pranimnë Federatën Ndërkombëtare të Çiklizmit është shprehur nga SHBA-Avni Nuha, kryetar i Federatës së Çiklizmit të Kosovës.
G.Kosumi
Delegacioni i Federatës së Çiklizmit te Kosovës, në SHBA Avni Nuha, kryetar, Nijazi Berisha, sekretar dhe Gani Nuha, anëtarë i Bordit,