Të mërkurën me 1 Mars, 2017, Federata e Çiklizmit të Kosovës tanimë u bë me një veturë të re për të kryer të gjitha shërbimet dhe aktivitetet e saja ditore.

Të mërkurën me 1 Mars, 2017, Federata e Çiklizmit të Kosovës tanimë huazon një veturë të re për të kryer të gjitha shërbimet dhe aktivitetet e saja ditore.
Për këtë donacion, falenderojmë Kompaninë “Porsche Prishtina” në Kosovë, për mbështjen e tyre të plotë në këtë aspekt