Kursi për administratorët e sportit të Federatës së Ciklizmit të Kosovës,organizuar nga Komiteti Olimpik i Kosovës, me mbështetjen e Solidaritetit Olimpik.

Kursi për administratorët e sportit të Federatës së Ciklizmit  të Kosovës,organizuar nga Komiteti Olimpik i Kosovës, me mbështetjen e Solidaritetit Olimpik.