Sot sipas kalendarit te FÇK-se, mbahet gara memoriale tradicionale ,,Shaban Shala,, në Prizëren

Sot sipas kalendarit te FÇK-se, mbahet gara memoriale tradicionale ,,Shaban Shala,, në Prizëren ku edhe nikoqir është edhe klubi i çiklizmit “Prizereni”, pjesëmarës në këtë event janë të gjitha klubet nga Kosova si dhe klubet nga Maqedonia po adhtu edhe nga Shqipëria.

Ky aktivitet mbështetet nga Federata e çiklizmit të Kosovës dhe njëherit e faleminderojm përkushtimin e kubeve që të jenë aktiv edhe gjatë përfundimit të sezonës ku na mungojm edhe disa aktivitete të cilat kanë qenë pjesë e kalendarit.
Si gjihëmon e faleminderojmë policin e Kosovës në sigurimin e shtegut dhe të gjithë pjesëmarësve suksese në këtë event.