Njoftim Publik nga Klubi Çiklistik ‘Prizreni’

Prizren, 16 tetor 2019

K.Ç. ‘Prizreni’ ka kënaqesinë të ju njoftoj se në datat 20 dhe 21 tetor 2019, do të mbahet gara memoriale ‘Shaban Shala’ sipas detajeve si në vijim:

(1) Me datë 20 tetor 2019, gara do të filloj në ora 14.00 dhe do të mbaroj në orën 16.00 në relacionin Prizren – Vërmice – Prizren, gjithsej 36 kilometra. Starti do të jetë në Hotel Theranda, Prizren. Pjesemarrës do të jenë rreth gjashtedhjetë (60) çiklistë profesionistë.

(2) Me datë 21 tetor 2019, gara do të filloj në ora 10.00 dhe do të mbaroj në orën 12.00, në relacionin Rr. Ali Hadri (tranzit) – Rr. Flamurtarit. Starti do jetë në Rr. Ali Hadri (rruga e tranzitit), Prizren. Pjesemarrës do të jenë rreth njëqind e pesëdhjetë (150) nxënës nga shkolla të mesme dhe fillore nën mbikqyrjen e profesorëve Atdhetar Krasniqi dhe Blerim Gashi.

Ky eveniment organizohet për herë të shtatë (7) dedikuar çiklistit të njohur prizrenas Shaban Shala.

Public Announcement by ‘Prizren’ Cycling Club

Prizren, 16 October 2019

‘Prizren’ Cycling Club has the pleasure to announce that ‘Shaban Shala’ Memorial Cycling Competition will be held during 20 and 21 October 2019, with the following event details:

(1) On October 20, 2019, the cycling race will start at 2pm and end at 4pm, in Prizren – Vermicë – Prizren route, 36 kilometers. The start of race will be at Hotel Theranda, Prizren. Around sixty (60) professional cyclists will participate.

(2) On October 21, 2019, the cycling race will start at 10am and end at 12pm, in Street Ali Hadri (transit route) – Street Flamurtarit Prizren. Around one hundred and fifty (150) students from elementary and secondary school will participate under the supervision of professor Atdhetar Krasniqi and professor Blerim Gashi.

The event is organized for the seventh (7) time dedicated to the well-known cyclist from Prizren, Shaban Shala.