Të dashur çiklistë dhe adhurues të çiklizmit

Nga viti 2018, çdo 3 Qershor shënohet dita botërore e biçikletës.

FÇK është krenare që tashmë është pjesë e lëvizjes globale, duke qenë anëtare e Unionit Evropian (UEC) dhe Unionit Botëror të Çiklizmit (UCI).

Kosova po e shënon këtë ditë, kushtuar biçikletës, me gjendje jo të mirë infrastrukturore për adhuruesit e saj.

Shumë pak shtigje për biçkleta, investime të vogla dhe shumëçka për t’u dëshiruar që të kemi ambient ku biçikleta do bëhej mjet i preferuar qarkullimi në trafik.

Shkaku i pandemisë, sivjet këtë ditë shfrytëzojmë rastin për t’ju bashkuar kauzës globale në luftimin e virusit COVID-19 për ditë më të mira të njerëzimit në mbarë botën.

Urime 3 Qershori, Dita Botërore e Biçikletës

Avni Nuha,
President

ENG

Dear cyclists and cycling fans

Since 2018, every June 3 world celebrates World Bicycle Day.

Kosovo Cycling Federation is proud to be part of the global movement, being a member of the European Union (UEC) and the World Cycling Union (UCI).

Kosovo is marking this day, dedicated to cycling, with poor infrastructure for its fans.

Very few bicycle paths, small investments and much to be desired, in order to have an environment where bicycles would become the preferred means of transportation.

Due to pandemics, this year we take this opportunity to join the global cause of fighting the COVID-19 virus for the best days of humanity in the world.

Congratulations June 3, World Bicycle Day

Avni Nuha,
President