TOUR OF KOSOVA • SOT ETAPA E DYTË

Evitoni qarkullimin në autostradë nga ora 11:00, në këtë drejtim:Morinë – Therandë – Miradi e Epërme – Lipjan – Kaçanik – Hani i Elezit

Sot zhvillohet etapa e dytë, njëherit më e gjata e Tour of Kosova.

Çiklistët pjesëmarrës do të sfidohen me 144 km tjera, duke u nisur nga pika kufitare në Morinë, për të vazhduar në autostradën “Ibrahim Rugova”, që kalon nëpër Therandë e deri në Miradi.

Pastaj çiklistët kyçen në autostradën “Arbën Xhaferi” në drejtim të Shkupit, ku kalojnë nëpër Lipjan, Kaçanik e përfundojnë në Han të Elezit.

Etapa e dytë nis në orën 11:00, kurse garuesit e parë pritet ta mbyllin garën rreth orës 14:40.

FÇK i lut të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion, që të shmangin lëvizjet në këtë drejtim nga ora 11:00-15:30.

TOUR OF KOSOVO • TODAY READY FOR THE SECOND STAGE

Avoid traffic on the highway from 11:00, in this regard: Morinë – Therandë – Miradi e Epërme – Lipjan – Kaçanik – Hani i Elezit

Today takes place the second stage, also the longest of the Tour of Kosovo.

Participating cyclists will be challenged with another 144 km, starting from the border point in Morina, to continue on the highway “Ibrahim Rugova”, which passes through Theranda to Miradi.

Then the cyclists join the highway “Arbën Xhaferi” in the direction of Skopje, where they pass through Lipjan, Kaçanik and to finish in Hani i Elezit.

The second stage starts at 11:00, while the first contestants are expected to close the race around 14:40.

FCK asks all traffic participants to avoid movements in this direction from 11:00 to 15:30.