KAMPIONATI I KOSOVËS • Gara në kronometër

Federata e Çiklizmit e Kosovës sot me datë 21.06.2024 organizojë garën çiklistike në diciplinën

Kronometer Individual (ITT) e cila u zhvillua në autoudhën ,,Arber Xhaferi’’ në relacionin

Ferizaj – Bibaj –Ferizaj me gjatësi prej 28km.

Në garë morën pjesë 27 garues të të gjitha klubeve të Federatës së Çiklizmit të Kosovës të të

gjitha kategorive. Shtegu i garës ishte siguruar në mënyrë profesionale nga ana e Policis së

Kosovës duke eliminua çdo mundësi për ndonjë aksident.

Edhe pse sfidë e madhe për garuesit ishin temperaturat e larta u arritën rezulltate të kënaqshme

dhe sipas komesarëve Nacional rezulltatet e arritura sipas kategorive janë si vijonë më poshtë:

ELITË

1. Albion Ymeri – KÇ,,Prishtina 038’’ – Koha – 00:39:28

2. Samir Hasani – KÇ,,Kastrioti ’’ Ferizaj – Koha – 00:39:43

3. Blerton Nuha – KÇ,,Kastrioti ’’ Ferizaj – Koha – 00:39:50

4. Alban Delija – KÇ,,Gjakova 137’’ – Koha – 00:40:26

5. Valon Zylfiu – KÇ,,Dardana ’’ Kamenicë – Koha – 00:41:20

6. Edmond Sejdiu – KÇ.. Trepça’’ Mitrovicë – Koha – 00:41:32

7. Sahit Arllati – KÇ,,Gjakova 137’’ – Koha – 00:42:44

8. Betim Rexha – KÇ,,Prishtina 038’’ – Koha – 00:42:45

9. Valon Binakaj – KÇ,,Prishtina 038’’ – Koha – 00:42:49

10. Agron Kelmendi – KÇ,,Kastrioti ’’ Ferizaj – Koha – 00:43:43

11. Fuad Bajrami – KÇ,,Prishtina 038’’ – Koha – 00:44:15

12. Muhamet Hamza – KÇ,,Gjakova 137’’ – Koha – 00:47:21

13. Arber Xhemajli – KÇ.. Trepça’’ Mitrovicë – Koha – 00:47:33

14. Lorik Morina – KÇ,,Dardana ’’ Kamenicë – Koha – 00:49:40

15. Edon Gashi – KÇ,,Prizreni ’’ – Koha – 01:06:15

U23

1. Albion Kastrati – KÇ,,Kastrioti ’’ Ferizaj – Koha – 00:39:34

2. Jetgzon Xholki – KÇ,,Kastrioti ’’ Ferizaj – Koha – 00:42:18

3. Genc Isufi – KÇ,,Prishtina 038’’ – Koha – 00:43:59

JUNIORË

1. Visar Nuhaj – KÇ,,Kastrioti ’’ Ferizaj – Koha – 00:43:43

2. Florian Krasniqi – KÇ,,Dardana ’’ Kamenicë – Koha – 00:53:55

3. Arsim Kepa – KÇ,,Prizreni ’’ – Koha – 00:54:12

KADETË

1. Dion Bytyqi – KÇ,,Kastrioti ’’ Ferizaj – Koha – 00:44:55

2. Festim Kurti – KÇ,,Prishtina 038’’ – Koha – 00:45:19

3. Beatris Asllani – KÇ,,Kastrioti ’’ Ferizaj – Koha – 01:00:08

FEMRAT

1. Dafina Zylfiu – KÇ,,Dardana ’’ Kamenicë – Koha – 00:54:22

2. Flakresa Gerbeshi – KÇ,,Kastrioti ’’ Ferizaj – Koha – 00:55:48

3. Florentina Ramdani – KÇ,,Kastrioti ’’ Ferizaj – Koha – 01:04:32

Mesatarja e fituesit të kategorisë Elitë dhe njëherit koha më e mirë e arritur ishte me një

mesatare prej 43 km/h

Nesër me datë 22.06.2024 me filim nga ora 10:00, do zhvillohet etapa e dytë e kampionatit të

Kosovës dhe atë në segmentin e autoudhës ,,Arber Xhaferi,, dhe ,,Ibrahim Rugova’’ duke

filluar nga Ferizaji – Lipjan – Prishtinë – Fushë Kosovë – Komoran –Malishevë – Qafë Duhlë –

kthesa mbi urë – Malishevë – Komoran – Prishtinë dhe do të përfundojë në Ferizaj. Gjatësia e

shtegut është 160km.

Federata e Çiklizmit e Kosovës ju dëshiron sukses të gjithë garuesëve pjesëmarrës në garë.